Geschiedenis vanaf 1968 - De Rozenbottels

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis vanaf 1968

Opgericht op 14 oktober 1968

Er werd in de Hapse gemeenschap, maar vooral ook onder de muziekanten van de fanfare en drumband Juliana, druk gepraat over een blaaskapel. Op aandringen van jeugdige muziekanten werd op 9 oktober 1968, na een serenade gebracht te hebben bij burgemeester van de Hövell, een ledenvergadering gehouden in zaal de Posthoorn. Tijdens deze vergadering vond de oprichting plaats van een blaaskapel. Er gingen stemmen op, of de fanfare hierdoor nadelige gevolgen kon hebben maar dit werd tegengesproken door de voorzitter van de fanfare de heer P. van Raay. Die kon dit alles alleen maar toejuichen omdat door deze beoefening de fanfare er muzikaal alleen maar beter van zou worden. Welke leden en welke instrumenten waren hiervoor nodig? Dit zou door de dirigent de heer van Sambeek bekeken worden. Passende instrumenten werden gekozen nl. piston, bugels, bariton, tuba, saxofoons, bas, trombone en een grote en kleine trom.

De leden die hierop gingen spelen waren;

J. Cornelissen    piston,
P. Hendriks       bugel,

S. Thijssen        trompet,

A. v. Dijk          sopraansax,

H. v. Dijk          altsax,

J.Hurkens          tenorsax,

Jac. Venbrux     corhoorn,

M. Verheijen     trombone,

M. Thijssen       tenorhoorn,

P. v. Sambeek   tuba,

J. Venbrux         bas,

W. v.d. Locht   kleine trom,

J. Custers          grote trom.

Het geheel kwam onder leiding van de heer H. v. Sambeek te staan. Er werd Egeländermuziek besteld door M. Verheijen. Sommige partijen moesten omgezet worden voor de bassen en dit gebeurde door Pastoor Reintjes uit Siebengewald. Hij schreef ook veel muziek  voor de kapel. Op 22 oktober werd er met de eerste repetitie gestart in zaal de Posthoorn. Er werd goed gemusiceerd zodat er besloten werd om deel te nemen aan een concours.Op 3 november werd er deelgenomen aan een concours te Siebengewald. Hier werd in de tweede afdeling de 1ste prijs behaald met 244 punten. Dit was voor de blaaskapel een enorm succes. Deze eerste nummers die uitgevoerd werden waren o.a. Wanderlust, een mars, Am Meer,  een  wals en Fuchsgraben, een  polka.Zo werd er ook in Wellerlooi op concours gegaan. Allemaal met auto´s er naar toe, met de vrouwen en verloofden erbij. Alleen de weg werd niet zo gemakkelijk gevonden.!! De pret werd er echter niet minder om. Na de laatste klanken van Frisch auf, Am Meer en Verlorene liebe,  klonk er een geweldig applaus. Een eerste prijs met lof werd er behaald. De vreugde was groot en de telefoon in Haps stond roodgloeiend. Gemiddeld een negen. Met groot enthousiasme werd de kapel ontvangen in café de Posthoorn door Gerrit en Annie, Piet van Raay en nog vele anderen. Beker nr. 2 was erbij gekomen en ook deze werd gevuld met bier. Er werd goed gefeest. 1968 was een kort maar vruchtbaar jaar voor de kapel.
In 1969 werd de naam `de Rozenbottels` gekozen.

Hoe kwam men aan deze naam?  Nu, dat was niet zo moeilijk. In 1875 begon de rozencultuur in Haps en na al die jaren waren die rozenvelden alleen maar in aantal toegenomen. Vele  leden van de blaaskapel werkten toen in de rozen en vonden een naam met iets van rozen wel toepasselijk voor een Hapse kapel. Zie daar, de naam ` de Rozenbottels` was geboren. Er kwamen lessenaars, ontworpen en gemaakt door Tiny Verheijen, het ijzerwerk werd gemaakt, gratis, door Maan de Smid. Ze werden beschilderd met rozen door ene Annie Scheers uit Katwijk. Deze lessenaars werden voor het eerst gebruikt tijdens het 35 jarig bestaan van de fanfare op 5 oktober 1969. Door de bejaarden van Haps werden `de Rozenbottels`gevraagd om de carnaval op te luisteren. Geld was er niet maar voor een potje bier werd menig nummertje gespeeld. Op 29 mei 1969 vierde de voetbalvereniging `de Hapse Boys` het 40 jarig jubileum. Ook hier werd er door de kapel gespeeld in de feesttent die was neergezet bij Trien de Mulder. Het werd tijd voor een uniform. De broek  zou f35,00 gaan kosten. Na wat gepingel werd dit f29,75. De broek werd door ieder zelf bekostigd wat voor die tijd een opoffering betekende voor vele. Een witte blouse erbij en een vlinderdasje en ziedaar. Een uniform. Op 29 maart opende het snelbuffet van Gerrit en Annie en werd door `de Rozenboottels`kosteloos verzorgd. Op 28 september werd er deelgenomen aan het Kapellenconcours te Schayk. Ook hier werd een 1ste prijs behaald. De zittingsavond van de carnavalsvereniging was op 8 november en er werd gevraagd of de rozenbottels wilden spelen. De muziek werd aangepast en er werd gespeeld! Jan Venbrux moest die avond naar een bruilof en Harry Lange, een oud Hapsenaar, werd gevraagd in te vallen voor Jan. De Rozenbottels waren blij met alle concoursen zo ook die in Siebengewald . Men kwam hier uit in de afdeling uitmuntendheid. Weer een eerste prijs met lof van de jury. De uniformen werden nog wat uitgebreid met een vestje en sokken. Nieuwe strikjes werden gekocht die de zelfgemaakte zouden vervangen.´

1970 is aangebroken.

Ook in dit jaar werd wederom erg veel geblazen. Het prinsenbal werd opgeluisterd en de jeugdcarnaval. Er werd geblazen bij de veecentrale in Beugen alwaar de worstenbroodjes evenals het bier gretig aftrek vonden bij de Rozenbottels. Het eerste concours dit jaar was weer in Siebengewald. Hierna ging men Den Dungen  voor het landskampioenschap. Ze gingen het proberen zonder dirigent maar mèt leider in de gedaante van Jan Cornelissen. De voorbereidingen voor een blaaskapellenavond waren in volle gang. Hier was veel werk aan want er moesten advertenties, loten, bekers gekocht worden en een programmaboekje gemaakt worden. De bekers, waaronder de Rozenbotteltroffee, werden allemaal geschonken door gemeentebestuur van Haps. Twee juryleden werden gevraagd en er werd ook een publieksjury gekozen . Het concours was opgezet door de Rozenbottels in samenwerking met fanfare en drumband Juliana ten bate van de jeugd. Het gehele concours werd door Tiny Verheijen in elkaar gezet en stond onder zijn leiding.


1971

Zou het voor de Rozenbottels weer een jaar worden van bloei? Aktief waren de leden van deze blaaskapel wel. Want wanneer er ergens naar toe gegaan moest worden waren ze er allemaal. Zo waren ze weer op het bejaardencarnavalsbal, carnavalsdinsdag, in Langeboom bij het jubileum van Fanfare Amicitia, op het tuinfeest in de Schans van Mooren, op concours in Schayk alwaar het zuidnederlandskampioenschap behaald werd. Op concours in Siebengewald waar men limburgs kampioen werd. En In Den Dungen werden ze landskampioen in de bergklassen met 478,5 punten. Voor dit alles werd een receptie gehouden op 31 oktober.

Het blaaskapellenconcours werd gehouden en op 11 december werd het middenstandsfeest, de sluiting van de winkelweek opgeluisterd. Dit jaar was een vruchtbaar jaar.
In 1972 kwamen er twee nieuwe leden bij nl. H. v.d. Locht op trompet en Geert Cornelissen met tenorhoorn. Deelname aan de concoursen werd van de hand gewezen omdat 1971 toch wel een erg druk jaar was voor velen. Daarom in 1972 wat rustiger aan. Helaas werd er in november voor de laatste keer een kapellenconcours georganiseerd. Financieel was dit niet meer haalbaar. Jammer. De wisselbeker was voor streekorkest José uit Gennep.

1973

De bekendheid van de Rozenbottels moest worden uitgebreid en er werd een brief gericht aan het K.R.O. programma: Zin in muziek.  
Aan twee concoursen werd mee gedaan  want alles stond op een lager pitje door studie en werk van enkele leden. Er moest gewisseld worden. Zo toog men op 18 november toch naar Heeswijk.  Dat er goed gerepeteerd was bleek uit de 1ste prijs met lof van de jury.

De bezetting in dit jaar;

J. Cornelissen leider,    piston en bugel

S. Thijssen                 bugel en trombone

P. Hendriks                bugel en zang

H. v. Dijk                    altsax

A. v. Dijk                    sopraansax

E. v.d. Besselaar        schuiftrombone

M. Thijssen                tenorhoorn

P. v. Sambeek            tuba, schuiftrombone en zang

J. Venbrux                  bas

M. Verheijen  secretaris,  trombone

Jac. Venbrux              corhoorn,

G. Cornelissen          kleine trom

j. Custers                  grote trom

H. v.d. Locht            voorlopig “rustend” lid

Zwarte stof werd gekocht door M. van Kempen-Baltussen en zij maakte nieuwe broeken. Dit n.a.v. de prestaties en optredens.

1974

Gemengde zangvereniging Viva Maria bestond 35 jaar, Carnavalsvereniging de Zelfkant bestond 20 jaar. Ook hierbij waren de Rozenbottels van de partij. Optredens bij de bejaarden in Haps, zittingsavond in Wanroy, het kuukenbal werd verzorgd, op dinsdag werd traditiegetrouw de carnaval afgesloten. In Grave aan de maaskade werden we welkom geheten. In Gassel een concert. Kortom, een muzikaal jaar.  


Zittend v.l.n.r.: G. Corelissen, M.v.d. Locht, P. Hendriks, H. V. Dijk, A. v. Dijk,

Staand v.l.n.r.:  J. Cornelissen, K. Venbrux , S. Thijssen, M. Verheijen, J. Hurkens, P. V. Sambeek,’

                      M. Thijssen, E. v.d. Besselaar,  J. Venbrux.  

1975

Op 4 maart werd voor de laatste keer de radio-opname uitgezonden. Op internationaal gebied kregen  de Rozenbottels bekendheid doordat de Schuhplatten uit Oostenrijk de tiroleravond Kwamen opluisteren.

1976

De carnavalsactiviteiten zijn dik gezaaid.Piet Hendriks heeft daarom hiervoor enkele liedjes gecomponeerd in de stijl van russische liedjes. Tijdens het ambtsjubileum van burgemeester van Hövell speelde “de Rozenbottels”  in zaal van Hooy. Maar ook bij de 65ste verjaardag van dirigent Harry van Sambeek zijn ze aanwezig, samen met de hele raad van Elf. Dat Tiny Verheijen een goede secretaris is moge duidelijk zijn.Hij houdt alles bij. Zo staat er ook verschillende keren vermeld dat er in het spel vooruitgang zit. Hij doelt echter niet op de muzikale kwaliteiten van de leden, wel op het aantal geboortes binnen de kapel.  

1977

Prinsen worden ook geleverd. Prins Eric dun Urste.Tijdens het tuinfeest van carnavalsvereniging “De Zelfkant” wordt driftig gemusiceerd. Ook op de Henri Dunant, waar ze voor de eerste keer zijn. Een klein minpuntje, men dacht dat “de Rozenbottels” uit Cuyk kwamen. Nieuwe broeken, nickerbroeken, worden aangeschaft en voor de eerste keer getoond op de zittingsavond op 10 december 1977.

Vl.n.r.

Onder : Jos Custers, Bart Daanen

Tweede rij: Sjaak Thijssen, Piet Hendriks, Tiny van der Locht, Harry van Dijk,Toon van Dijk,

Derde rij: Koos Venbrux, Tiny Verheijen, Tien Thijssen, Piet van Sambeek, Eric van de Besselaar

Bovenste rij: Herman Peters Rit, Jan Venbrux, Jos Hurkens, Marte van Grinsven

1978

Hoe zeer de leden betrokken zijn blijkt wel uit het verhaal dat enkele leden op dezelfde dag dat er gespeeld moet worden in Cuyk, thuis een communiecantje hebben. Van moeder de vrouw krijgen ze permissie om toch te gaan spelen. Dankbaarheid alom van “de Rozenbottels”,  welke getoond wordt door een bloemetje aan de betreffende dames. Op 2 april werden de nieuwe pakken officieel in gebruik genomen tijdens een koffieconcert in “De Posthoorn”. Met o.a. de tromsolo, de lepelpolka, de houthakkerspolka en de presentatrice wordt dit concert een groot succes. Beierse avond in St. Agatha, zeskamp te Haps, georganiseerd door de K.P.J., een festival in Oeffelt, een voetbaltoernooi in Cuyk, een optreden in Düren en niet te vergeten het 10-jarig bestaan wat gevierd wordt op 4 november met een receptie, het St.Nicolaasfeest  bij Chicopee en het bal voor de gehandicapte kinderen in “de Kwel” in Cuyk. In totaal wordt er 16 opgetreden

1979

In het jaar 1979 bestaan de Hapse boys 50 jaar en drumband en fanfare “Juliana” 45 jaar. Ook hier ontbreken “de Rozenbottels” met hun muzikale bijdrage niet.

1980

Piet Hendriks wordt de nieuwe leider i.p.v. Sjaak Thijssen die  al enkele jaren leider is geweest.  Tijdens het jaarlijkse frühshoppen wordt er ook gezongen door Piet en Marietje Hendriks.  

1981

In 1981  wordt Tiny vd Locht gekozen als nieuwe leider omdat Piet door ziekte gestopt is.

Onder leiding van Tiny gaan ze op concours in Drunen op 21 november.. De vreugde is erg groot bij de kapel. Er is hard gewerkt om dit te kunnen behalen en de resultaten mogen er dan ook zijn; een gemiddelde van 8,5 wordt behaald.
Feestvreugde alom.

1982

Wederom een prins uit het midden van “de Rozenbottels”. Prins Jos dun Urste.
Er zijn mooie en droeve momenten. Zo ook bij “de Rozenbottels”. Jos Custers overlijdt op 15 juni 1983.

Ondanks alle droefenis gaat het leven door. Vol goede moed beginnen ze aan een nieuw jaar. Echter nu ontvalt hen Tien Thijssen. Een van de medeoprichters van de kapel. Ook hier betuigen “de Rozenbottels” hun medeleven.

Op 11, 12 en 13 mei vinden er muziekfeesten plaats i.v.m. het 15 jarig bestaan van  “de Rozenbottels”, 25 jarig bestaan van het tamboerkorps en het 50 jarig bestaan van de fanfare.

In dit jaar wordt er ook  een tweedehands geluidsinstallatie gekocht.

Een foto gemaakt in 1984 bij het huis van Piet en Ben Claassen.
1985

Voorgaande jaren werden de repetities gehouden bijo.a. Piet Hendriks, Koos Peters Rit en nu zolang het koud is worden ze gehouden bij Henk de Haas in de bakkerij.

En weer zijn er ongeveer 13 optredens uitgevoerd.

1986
1987

Wegens ziekte is het lidmaatschap van Tiny Verheijen beëindigd en hiermee stopt voor hem ook het vele werk dat het secretariaat met zich mee brengt. Met heel veel plezier en toewijding heeft hij al die jaren alles bewaard en bijgehouden.

Met dank aan Tiny Verheijen voor het vele jaren bijhouden van het archief.

1988 is het jaar van het 20-jarig bestaan. Er wordt een receptie aangeboden door het bestuur van Fanfare “juliana”. Tijdens deze receptie wordt de muziek verzorgd door blaaskapel “Die Lustige Musikanten” uit Ven-Zenderheide. Volgens enkele dames van de leden ontbrak er nog iets bij de kapel. Na stad en land afgezocht te hebben, is het ze gelukt om twee mascottes, een jongen en een meisje, in het tenue van”De Rozenbottels” aan te bieden aan de Kapel.

Naast de bekende Egerländer muziek van m.n. Ernst Mosch doet Tsjechische muziek steeds meer haar intrede. Blaaskapellen uit Tsjecho-Slowakije krijgen steeds meer bekendheid in het westen van Europa. Blaaskapellen als Moravanka o.l.v. Jan Slabak en Moravenka hebben de weg naar het westen gevonden. Er wordt door de Tsjechische blaaskapellen steeds vaker o.a. in Nederland opgetreden.

Harry van Dijk, Jan en Koos Venbrux zijn de enige leden die vanaf de oprichting nog deel uitmaken van kapel.

Op 14 okt. 1989 ( de verjaardag van de kapel) is deelgenomen aan de “Open Nederlandse Kampioenschappen voor Blaaskapellen” in Sint Michielsgestel. Uitkomend in de Bergklasse zijn de volgende nummers uitgevoerd:

-         In der Gartenlaube

-         Mimi polka

-         Chodouska

Dit leverde een punten aantal op van 445,5, wat betekende een 1ste prijs. Uiteraard betekende een groot feest wat in clubhuis “De Posthoorn” tot in de late uurtjes is gevierd.

Na 10 jaar leiderschap besluit Tiny v/d Locht in 1990 te stoppen als leider. Hij heeft zich altijd voor meer 100% ingezet voor “De Rozenbottels”. Gelukkig stopt hij alleen als leider en gaat hij verder binnen de kapel als muzikant. Tijdens de feestavond bij Lombok in St. Agatha wordt Tiny in het zonnetje gezet en is er “afscheidscadeau” voor hem namens de overige leden. Natuurlijk wordt zijn vrouw Riet niet vergeten, voor haar zijn er bloemen.

Het leiderschap wordt overgenomen door Sjaak Thijssen. Dit is echter van korte duur. Na bijna een jaar besluit Sjaak niet verder te gaan als leider. Hij vindt dat deze taak niet voor hem is weggelegd. Inmiddels zijn we in 1992 belandt. Na een bespreking binnen de kapel, wordt Maarte van Grinsven gevraagd de taak van leider op zich te nemen. Hier zijn alle leden het mee eens.

Als 38e Prins Karnaval van De Zelfkant wordt Harry van Dijk gekozen tot Prins Karnaval 1992. Zijn liefspreuk: Muziek en Bal, das pas Karnaval. Harry was tot voor kort lid en is een van de oprichters van “De Rozenbottels”.

1993 is het jaar van het 25-jarig jubileum van “De Rozenbottels”. Het plan is om dit groots te vieren. Er wordt een commissie opgericht om het jubileum voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit Henk van Wanroy, Henk Venbrux en Maarte van Grinsven. Na overleg wordt besloten om nieuwe kleding aan te schaffen en om een CD op te nemen.  

Voor de nieuwe kleding is contact gelegd met Duncker Trachtenkleidung in Kleve Duitsland. Zij hebben uiteindelijk de gehele kapel in het nieuw gestoken.

De opname van de CD is in eigen beheer gedaan. De repetitie-ruimte in “De Prinsenhof” werd omgebouwd tot een studio. In samenwerking met Erik Lange en Arie van Grinsven zijn in 2 dagen 17 nummers opgenomen. Van deze opnamen zijn CD’s en muziekcassettes gemaakt, welke op de jubileumavond gepresenteerd zijn.

Van de huidige leden zijn er 2 welke er vanaf het eerste uur bij zijn. Dit zijn Jan en Koos Venbrux. Bij deze jubilarissen wordt tijdens het jubileum uitvoerig stilgestaan. De jubilarissen zijn toegesproken door de leider van “De Rozenbottels” waarna zij een broche van hun eigen instrument en een spiegel met hun instrument erin gegraveerd, overhandigd krijgen.
De jubileumavond is begonnen met receptie, waarna “De Rozenbottels” zich gepresenteerd hebben in hun nieuwe kleding. De rest van de avond is zeer sfeervol verzorgd tot in de late uurtjes door “de Zwarte Fanfare” uit Aarle-Rixtel.  

In 1994 bestaat Fanfare “Juliana” 60 jaar. Onder het motto “Een diamant van een Fanfare” wordt een feestweekend georganiseerd. Een onderdeel van dit feestweekend is het naar Haps halen van top blaaskapel. De keuze is gevallen op Moravanka o.l.v. Jan Slabak. In een grote feesttent heeft deze kapel laten horen hoe de Tsjechische muziek behoort te klinken.  

In het weekend van 18 en 19 maart 1995 wordt in het Limburgse Nederweert het “Open Zuidnederlands kampioenschap voor blaaskapellen” georganiseerd. Ook “De Rozenbottels” hebben zich hiervoor ingeschreven.  Na een goeie voorbereiding wordt er met bus vol supporters naar Nederweert gereisd.  

Op het concours zijn de volgende nummers uitgevoerd:

-         Im Weinberg

-         Rozmarna Polka

Voor de uitvoering is een puntentotaal behaald van 312.5, wat een 1ste prijs betekent. Als toegift is de polka Schützenliesl Polka.  

Karnavalsvereniging “De Zelfkant” kiest in 1996 een lid van de kapel als Prins Karnaval. Henk van Wanroy wordt als Prins Henk 7e gekozen tot Prins Karnaval 1996, met zijn liefspreuk: Karnaval is gaaf,dus doet allemaol mit alaaf.  

Op 16 maart 1997 wordt in Nederweert het “Open Zuidnederlands kampioenschap voor blaaskapellen” georganiseerd. Wederom hebben “De Rozenbottels” zich hiervoor ingeschreven. Voor de uit te voeren muzieknummers is gekozen voor:

-         Pivonka Polka

-         Hodová  

Ook nu wordt de uitvoering beloond met een 1ste prijs met 312 punten. Als toegift is de Polka Party uitgevoerd. Dit is een potpourri van een aantal Egerländers.  

Eind 1997 heeft Jan Venbrux aangegeven te willen stoppen als actief lid van “De Rozenbottels”. Jan is een van oprichters van de kapel en heeft altijd de bas bespeelt. Als reden gaf op dat het mooi is geweest en dat de jeugd het voortaan maar moet doen. Tijdens het voorjaarsconcert werd hij toegesproken en benoemd tot ere-lid van “De Rozenbottels”. Uit handen van zijn collega-basspeler, Herman Peters-Rit, ontving hij het bijbehorende onderscheiding en zijn vrouw Dina waren er natuurlijk bloemen.
In 1999 werd besloten om een eigen geluidsinstallatie aan te schaffen. Dit om optredens nog beter te kunnen verzorgen. De kas van “De Rozenbottels” en Fanfare en Drumband “Juliana’ was niet zo goed gevuld om direct een installatie te kopen. Er werd een commissie samengesteld om de financiële middelen bij elkaar te krijgen en om de installatie aan te schaffen.

Het hapse bedrijfsleven en andere subsidieverleners werden benaderd om een steentje bij te dragen. Aan het einde van de actie was het totale bedrag voldoende groot om tot aanschaf te gaan. Atlantic Power Sound uit Haps werd in de arm genomen en heeft de geluidsinstallatie geleverd.

Op de Tiroler-/Beierse-avond van 6 november 1999 is de nieuwe installatie in gebruik genomen. De geluidsinstallatie wordt ook door Fanfare “Juliana” gebruikt voor haar diverse aktiviteiten: o.a. de rommelmarkt.  

Aan de wieg van “De Rozenbottels” hebben natuurlijk een aantal personen gestaan, die de kapel opgericht hebben.  Een persoon die daar ook bij hoorde was Tiny Verheijen. Nadat hij in vanuit Wanroij, waar hij ook al aan de plaatselijke blaaskapel “De Bergen Echo’s” mee heeft opgericht, naar Haps verhuisde, heeft hij zich met volle overgave gestort in het hapse muzikale verenigingsleven.  

Hij heeft zich 20 jaar ingezet voor de blaaskapel, vooral op de achtergrond. Hij was de bouwer en sjouwer van de hapse blaasmuziek en heeft dit gedaan tot zijn gezondheid dat niet meer toeliet. Tijdens een concert op 16 november 2000,in de “lookant” in Wanroij, waar Tiny tegenwoordig woont, hebben “De Rozenbottels” Tiny op muzikale wijze bedankt voor zijn inzet en is hij benoemd tot ere-lid van “De Rozenbottels”.

Uit handen van Jan Venbrux ontving hij het bijbehorende onderscheiding.
In het kader van vriendschap gemeente Cuijk-Prerov wordt er om de twee jaar een reis naar Tsjechië georganiseerd. Vertegenwoordigers van verschillende verenigingen uit de gemeente Cuijk worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. In 2001 is de keuze gevallen op onze eigen “Rozenbottels”. Deze keer waren het niet alleen vertegenwoordigers, maar werd de gehele kapel uitgenodigd mee te gaan. Op donderdagavond 26 april met een bus vertrokken richting Tsjechië. Na een nacht reizen arriveerde “De Rozenbottels” de dag erop om 9.00 uur in Prerov. Er stond meteen een kort optreden gepland in het Gemeentehuis tijdens de officiële ontvangst. Tijdens deze dagen zijn in totaal 4 optredens verzorgd, waarvan een optreden gezamenlijk met de plaatselijke blaaskapel “Moravska Veselka”. Op maandagmorgen 30 april is de blaaskapel weer richting Haps vertrokken.

Meteen al een jaar later vond het tegenbezoek plaats van de mensen uit het Tsjechische Prerov. Van 21 t/m 24 augustus 2002 waren de Tsjechen te gast in de gemeente Cuijk. Op vrijdagavond 23 augustus stond een optreden in Haps gepland. In een overvolle tent op de Horn hebben zowel ‘De Rozenbottels” als “Moravska Veselka” laten zien en horen waartoe beide muzikaal in staat zijn. De avond werd afgesloten met gezamenlijk optreden.  
Op de traditionele Tiroler-/Beierseavond, 2 november 2003, was dit jaar geen collega-blaaskapel te gast. Deze keer was gekozen om zanggroep “Chetana” uit Haps uit te nodigen. Voor het eerst in de geschiedenis in Haps trad er een Oberkrainer-kapel uit Haps op. Deze bestond uit een aantal leden van “De Rozenbottels”, aangevuld Nout Schiks, op gitaar, van zanggroep “Chetana” en Henk Reijs uit Haps op accordeon.

Na de optredens van zowel “De Rozenbottels” als de zanggroep werd de avond afgesloten met een viertal nummers die gezamenlijk uitgevoerd werden.  
“De Rozenbottels” hebben ondertussen versterking van Andy Marti.
Dat hij speciaal vernoemd wordt, komt omdat hij in Zwitserland geboren is en in Nederland (Cuijk) is gaan wonen. Andy, al zijn hele leven muzikant, wilde ook hier muziek blijven maken en heeft voor Haps gekozen. Hij werd eerst lid van Fanfare en Drumband “Juliana” en niet veel later ook van “De Rozenbottels”.

Toen Andy vertrok uit Zwitserland heeft hij beloofd om binnen 2 jaar terug te keren met een muziekgezelschap. Hij heeft woord gehouden, want op 4 juni 2004 zijn Fanfare en Drumband “Juliana” incl. “De Rozenbottels” vertrokken richting Engi in Zwitserland.

Het hoogtepunt voor “De Rozenbottels”, tijdens deze reis, was het Frühschoppen op zondagmorgen. In een overvolle zaal hebben “De Rozenbottels, gedurende 2 uur, hun muzikale kwaliteiten laten horen. Dat dit een succes was, bleek uit het applaus wat na ieder nummer vanuit de zaal kwam. Het was een geslaagd reis en zeker voor herhaling vatbaar.  Na 12 jaar leiderschap vond Maarte van Grinsven het eind 2004 mooi geweest. Hij gaf aan te willen stoppen als muzikaal leider. Begin 2006 heeft Bart Polman , al sinds 1997 muzikant bij “De Rozenbottels”, het stokje overgenomen.

Op 25 maart 2005, tijdens het voorjaarsconcert, werd nog even stilgestaan bij het afscheid als muzikaal leider van Maarte van Grinsven. Als dank voor zijn inzet is hem door zijn vrouw Riet een cadeau overhandigd, als herinnering aan 12 jaar leiderschap van “De Rozenbottels”.  

Als je als blaaskapel al meer dan 25 jaar actief bent, hebt je natuurlijk ook regelmatig jubilarissen. Nu is het tegenwoordig heel normaal dat mannen een jubileum vieren en die zijn er ook een aantal geweest binnen “De Rozenbottels”. Dat een vrouw een jubileum viert is iets unieks. Binnen de hapse blaaskapel is dit unieke gebeuren dit jaar aan de orde. Riet van Grinsven-Venbrux is 25 jaar lid. Als eerste vrouw in 1981 bij de kapel gekomen is als Riet Venbrux en in 2006 als Riet van Grinsven-Venbrux haar jubileum vieren.

Op 12 april 2006, tijdens het voorjaarsconcert onving ze uit handen van mede-jubilaris Henk van Wanroij een aandenken + bijbehorende bloemen.
Op de Tiroler-/Beierseavond van 4 november 2006 was het Zelfkantkoor uit Haps te gast. Dit vrolijke stel zorgde samen met “De Rozenbottels” voor een gezellige avond tot in de late uurtjes.

In 2007 wordt de bezetting van “De Rozenbottels” in een keer uitgebreid met 4 personen, 4 dames: José Hendriks op bugel, Annette Geurts op klarinet, Hanny Peeters op klarinet en Hetty Thijssen op bariton. Zij hebben alle 4 in het voorgaande jaar meegespeeld in de Dameshofkapel "V(u)rollie" welke toen in Haps actief was. Zij zijn een welkome aanvulling.
2008 is het jubileumjaar voor “De Rozenbottels”. De jubileumcommissie, Hetty Thijssen en Maarte van Grinsven , heeft alles in het werk gesteld om er op zaterdag 29 november een groot feest van te maken. Van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er een receptie gehouden, waar iedereen in de gelegenheid gesteld wordt de jubilerende kapel te feliciteren. Onder de receptie zal de Stevensländer Muzikanten uit Stevensbeek spelen. Daarna is het de beurt aan “De Rozenbottels” zelf. Zij zullen in korte tijd muzikaal door 40 jaar lopen. Na een korte pauze zal de verdere avond verzorgd worden door “Dorps Muzikanten Rijkevoort”.
2009

Het voorjaarsconcert stond in het teken van het afscheid van Herman Peters-Rit. Na 31 jaar lid te zijn geweest van “De Rozenbottels” heeft Herman besloten op ermee te stoppen en zijn vrije tijd op een andere manier in te vullen. Herman begon , als 17 jarig jochie, gelijk op het grootste instrument, de bes bas, en daar is hij niet meer vanaf gegaan. Herman was niet alleen op zijn bas de stuwende kracht van kapel. Hij is ook jaren de bedenker en uitvoerder geweest van ons decor tijdens onze jaarlijkse Tiroler-/ Beierseavond. Als er iets gebouwd moest worden, was Herman altijd van de partij met zijn koffertje met schroeven en tie-wraps. Tijdens het voorjaarsconcert van 5 april, is Herman door zijn collega-Rozenbottels in het zonnetje gezet en is hem, na de lovende woorden, en gedenkboek aangeboden met leuke anekdotes en herinneringen van de afgelopen 31 jaar. Uiteraard was er voor Hetty een bloemetje, als dank voor de ondersteuning aan Herman op de achtergrond. Herman, bedankt dat je 31 jaar een van ons bent geweest.

Als vervanger op de bes bas is Herman’s zwager Bart Robben toegetreden tot de blaaskapel. Bart is al jaren lid van fanfare “Juliana” en altijd een trouwe bezoeker geweest van onze optredens.
Wisseling van kapelleider
Zoals u al hebt kunnen zien is Bart Polman gestopt als leider. Bart had te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen en dit besluit werd uiteraard door ons allen gerespecteerd. Tijdens ons voorjaarsconcert hebben we Bart bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en is de wens uitgesproken dat hij nog vele jaren met ons muziek zal willen blijven maken.  Daar kon Bart zich met volle overgave in vinden. Maarte van Grinsven werd door ons allen voorgedragen als  nieuwe leider en tot ons genoegen ging Maarte daarmee akkoord. We hebben er al weer enkele weken opzitten en evenals ex-leider Bart, bevalt ook kapelleider Maarte  ons uitstekend. Maarte, veel succes.

Bart Pollman          
Maarte van Grinsven    
Op 17 mei hebben we deelgenomen aan blaaskapellen festival in Groesbeek. Samen met 3 andere blaaskapellen hebben we daar het festival verzorgd.  

Op 17 mei hebben we ook een serenade gebracht aan Timmerbedrijf Thijssen. Dit ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. De gebroeders Thijssen behoren al jaren tot een van onze materiële sponsoren. Wanneer we iets te kort komen om en podium of decor te bouwen, kunnen we altijd bij ze terecht. Nogmaals onze hartelijk dank.  

Zoals al vele jaren het geval is, hebben we ook weer de laatste dag van de Hapse Fietsvierdaagse muzikaal opgeluisterd. Dit jaar was dit voor het eerst bij sporthal “de Stappert”. Vanwege het mooie weer konden we dit buiten doen.

Ook de traditionele Tiroler-/ Beierseavond is dit jaar weer gehouden. Dit jaar hadden we als gastkapel: blaaskapel Štěsti. Deze nog jonge blaaskapel is opgericht door Kim van de Voort uit Boxmeer en onze eigen Andy Marti. Deze kapel bestaat uit allemaal ervaren muzikanten die helemaal “gek” zijn van de Tsjechische muziek.

Op 1 december heeft Rozenbottellid José Hendriks te kennen gegeven het een maandje rustiger aan te willen doen waarna ze begin 2010 besloten heeft te stoppen. We bedanken José en wensen haar veel succes toe.

De Rozenbottels in 2010

Dit jaar zijn we wederom begonnen met ons Frühschoppen;  

Frühschoppen ‘De Rozenbottels’ een succes

Zondag 21 maart  12.00u. Het was druk in ons dorpje Haps. Vele mensen liepen ‘De Posthoorn’ binnen waar het Frühschoppen van de Rozenbottels  zou gaan beginnen. Voordat de Rozenbottels hun eerste noten konden blazen zat de zaal al vol. Niet alleen mensen uit Haps, maar ook uit Grave, St. Hubert, Mill, Deurne, Ravestijn, Schayk, Velp en Oss hadden de weg naar ‘de Posthoorn’ gevonden voor deze muzikale middag. Wat hebben zij,  ’De Rozenbottels’,  genoten. Wat heeft U genoten. De  vele enthousiaste reacties logen er niet om. Ze hebben dan ook vele complimenten mogen ontvangen voor hetgeen ze allemaal ten gehore hebben gebracht. Een compliment is dan ook zeker op zijn plaats voor Maarte van Grinsven de kapelleider. Hij is degene die met engelengeduld hen de puntjes op de i laat zetten. Iedereen was onder de indruk. En niet alléén van de muziek. Ook van al de feestelijke eenhaps’ heerlijkheden. Van De Aalshof met het Doortje Advocaat, van Bakkerij d’n Bekker met o.a. de kandijkaneelbol, van Bakkerij de Haas met een paasstol, van IJs en spijs met de Hapse Schotsen en van Het Roozenhuys met een muffin met aardbei-rozenjam van de etagères van De beidehantetantes Én van de tulpen van Hen’s perkplanten Én van de hulp van Timmerbedrijf Thijssen en van de ‘De Posthoorn’. Én iedereen was ook onder de indruk van het mooie, gezellige decor wat alleen tot stand kan komen met de ons al jaren trouwe sponsor van al het groen: Boomkwekerij Hendriks uit Haps.

Iedereen heel hartelijkbedankt. Het was het een fantastische middag!
Of het aan het succes van het Frühschopp
en 21 maart j.l. heeft gelegen weten ze niet maar de verschillende aanvragen om op te komen treden bleven binnen komen zo zijn De Rozenbottels op 21 april in Maartenshof geweest. Verder stond er op het programma het kapellenfestival van de Deurdouwers te Velp bij Grave. Op zondag 16 mei in de feesttent presenteerden verschillende soorten kapellen zich waaronder ook De Rozenbottels.

Op zondag 6 juni traden de Rozenbottels op tijdens de Ottersumse Ossebraadfeesten.  
In juni 2010 hebben de Rozenbottels een"oud"nieuw lid mogen verwelkomen. Els Barten is na vele jaren weer de bugelsectie komen versterken en na 2 repetities mocht ze al meteen mee op tournee.
Op 8 juli werden de bewoners van De Rozengaard verrast met een openluchtrepetitie. De koffie was bruin en de drank was gekoeld en de bewoners kwamen in grote getale naar buiten  om te genieten van een prachtige zomeravond met muziek van de Rozenbottels.

Op 15 juli waren de Rozenbottels te gast bij sporthal de Stappert  alwaar de sportieve fietsers de vierde dag afsloten van de Hapse fietsvierdaagse, georganiseerd door de buurtvereniging de Veldkijkers. Onder het genot van een drankje en  met het mooie weer erbij werd het een gezellige muzikale avond in de buitenlucht.

Op 17 juli werd er een mooie supermarkt van een grote winkelketen uit het zuiden des lands heropend in het mooie Deurne. Hierbij werd er een verzoek gericht aan de Rozenbottels om hun muzikale klanken ten gehore te brengen. Ook hier werd de inwendige mens niet vergeten . Drukte alom en natuurlijk weer reuze gezellig.  

Tijdens de vierde dag van de Nijmeegse Vierdaagse kwamen de lopers door het mooie dorpje Vianen. Tijdens deze doortocht zorgden de Rozenbottels dat het lopen bijna als vanzelf ging. Menig loper leek voorbij te zweven op de mooie klanken.  

Niet alleen onder de rivieren, maar ook ver daarboven zijn de Rozenbottels te horen. Deze keer was dat op de donderdagmeppeldag op 29 juli. In de binnenstad van Meppel  mochten zij op het plein bij de kerk  het in grote getale aanwezige publiek muzikaal vermaken met hun repertoire.  

Na een paar weekjes welverdiende  vakantie werd er gespeeld tijdens het cultureel Festival Cuijk aan de Maas op 29 augustus 2010.

Haps, 23 oktober

De  kapellenshow, kapellenavond, kapellenfeest, of zoals de uiteindelijk unaniem gekozen naam HET KAPELLENFESTIVAL omdat de Rozenbottels het groots aanpakten,  het hopelijk een groot muziekfeest zou worden. Daarbij was de naam kapellenfestival dus helemaal op z’n plaats.

Er werden twee kapellen uitgenodigd op deze avond en wel “Die Orginal Maastaler” uit Heijen en “Die Fröhlichen Rübensammler uit Leunen.
“Die Orginal Maastaler” uit Heijen o.l.v. Peter Roesgen uit Wijchen openden het festival. Vervolgens traden de Rozenbottels uit Haps op o.l.v. Maarte van Grinsven, en als laatste “Die Fröhlichen Rübensammler” uit Leunen met als leider Bruno Lucassen.

De zaal werd te klein. Stoelen werden bijgehaald. Tafels werden wat dichter op elkaar geschoven voor het in grote getale aanwezige publiek. Er werd met volle teugen genoten van de muziek, de gezelligheid, de ambiance want ook het decor welke verzorgd werd door enkele leden van de Rozenbottels droeg bij aan de gezellige sfeer.   Wat ook wel eens vernoemd mag worden: De eensgezindheid die heerst bij de Rozenbottels, het vele werk dat gedaan moet worden voorafgaand aan zo een festival, waarbij  ieder op zijn of haar manier meewerkt, alsook natuurlijk niet te vergeten de bijdrage van onze sponsoren,  droeg zeer zeker bij aan het slagen van dit mooie festival.

September 2010
Wederom kwam een oud lid terug om onze gelederen te versterken. Ditmaal was het Harold Venbrux uit Haps.
Als zoon van een muzikant (ook lid van de Rozenbottels) en een aantal broers (ook allen lid geweest van de Rozenbottels), die ook muzikaal actief waren en nog zijn binnen fanfare Juliana kan ook hij het niet laten. De Rozenbottels heten hem van harte welkom. In de geschiedenis kunt u kijken welke jaren hij actief lid was van de Rozenbottels.
16 december stond dit jaar op het programma het optreden bij Cuijk on Ice. In een sfeervol aangekleed café bij de ijsbaan mochten de Rozenbottels de  avond vol blazen. Ook hier was het een gezellig samenzijn waarbij  het muzikale jaar 2010 werd afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

Succes  voor  Rozenbottels’ Frühschoppen

Na het grote succes van vorig jaar werd er opnieuw een Frühschoppen nieuwe stijl gehouden. Het woord Frühschoppen betekent nl. gaan proeven en genieten, onder het genot van bier of wijn, van de heerlijkheden van het dorp en dat is precies wat er weer stond te gebeuren.

Op zondag 3 april 2011 hebben de Rozenbottels voor de in grote getal aanwezige muziekliefhebbers  mooie Böhmische en Tsjechische muziek laten horen en ook de Egerländer en slow-rock nummers ontbraken niet. Daarbij waren nog enkele nieuwe nummers en het succes was daar. Om hun Frühschoppen betekenis te geven hadden de Rozenbottels enkele Hapse ondernemers bereid gevonden de bezoekers te verwennen met heerlijkheden uit Haps. Zo hebben IJs en Spijs, De Aalshof, het Roozenhuys, Bakkerij D’n Bekker en Bakkerij de Haas  de aanwezigen laten ‘proeven’ en de Beidehandtetantes, Rozenkwekerij van Wanroij, Hen’s perkplanten, en niet te vergeten Tuincentrum Hendriks, Timmerbedrijf Thijssen en cafézalencentrum ‘De Posthoorn’  hebben de mensen laten ‘genieten’ samen met de Rozenbottels.  

Op 11 september waren de Rozenbottels te gast in Boxmeer in Zaal ’t Vertrek alwaar buurtvereniging  ’t Spoor een supergezellig samenzijn had.


Brabantse gezelligheid op z’n Limburgs

Dat was het op 22 oktober. Alweer het derde kapellenfestival van De Rozenbottels stond op het programma. Ditmaal samen met de limburgers Die Ellenthaler Musikanten uit Ell en Die Breethaler uit Maasbree. De eerste mensen kwamen al om 19.15u. in de zaal om zeker te zijn van een mooi plaatsje. Dat was maar goed ook want om 20.15u. zat het vol. Er werd geluisterd, gedanst, gedronken maar vooral volop genoten van een erg gezellige muzikale  avond die voor volgend jaar alweer gepland staat voor 27 oktober. Houd deze datum maar vast vrij want het beloofd weer een superavond te worden.Op zondag 1 april was het weer zover. Geen 1 aprilgrap maar echt het super gezellige Frühschoppen van de Rozenbottels uit Haps.

Ook dit jaar beloofde het weer een groot succes te worden.

Vele Hapse sponsoren hadden hun medewerking toegezegd en zouden het muzikale Frühschoppen van de Rozenbottels omlijsten met hun heerlijkheden en fraaie spullen. Want zoals u waarschijnlijk nog weet van voorgaande jaren; Frühschoppen betekent het proeven en genieten van de heerlijkheden van het dorp.

Bakkerij de Haas, Bakkerij D’n Bekker, BeideHandteTantes, De Aalshof, De Posthoorn, Hen’s perkplanten, Het Roozenhuys, Rozenkwekerij R. Van Wanroij, Spar Roode , Timmerbedrijf Thijssen, Tomatenkwekerij Bert v.d. Brand en Tuincentrum Hendriks hebben een grote bijdrage hieraan geleverd. Alle gesponsorde heerlijkheden werden aangeboden terwijl ondertussen  de muziek van De Rozenbottels beluisterd werd . Zij speelden weer vele mooie polka’s en gezellige walsjes van Tsjechische en Böhmische afkomst en hadden ook weer enkele nieuwe nummers waaronder de mooie walsen Sisi en Bozencin valcík en de Marenka polka en de polka Moravská. Ook enkele ‘gouwe ouwe’ zijn de revue gepasseerd. Kortom, het was voor eenieder wat.

De Rozenbottels willen dan ook alle sponsoren heel hartelijk bedanken:

voor de peperkoeken,

voor de koekjes,

voor de decoratie,

voor het advocaatje,                       

voor de snacks,

voor de tulpen,

voor de rozenjam-cakejes,

voor de tomaatjes,

voor de kaasjes,

voor het groen en

voor het hout.

Kortom, hún bijdrage aan ons  Frühschoppen. Het was een groot succes gezien de volle zaal en de vele enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen. Ook dank aan onze kapelleider en podiummeester Maarte van Grinsven die vele uren heeft gestoken in het nieuwe podium. Dat ook deze nieuwe opzet een succes was getuige de vele complimenten die hij kreeg. En als laatste willen wij ook de vele mensen bedanken die dankzij hun aanwezigheid en gezelligheid hun bijdrage geleverd hebben aan ons Frühschoppen.

Allemaal; dank je wel en tot ziens.


 
Naar de FLORIADE in VENLO    5 april 2012

Ondertussen hebben De Rozenbottels hun optreden bij de Floriade ook al achter de rug. Het was een zeer geslaagde, gezellige dag waarbij we veel hebben mogen zien en hebben mogen genieten van al het moois dat de Floriade te bieden heeft. Alleen werkte het weer niet helemaal mee zoals u op de foto’s kunt zien maar dat kon onze pret niet drukken.

Het was fantastisch.

5 mei 2012

Het kasconcert van de Rozenbottels
Opnieuw een succes voor de Rozenbottels.
Ditmaal betrof het een kasconcert bij Hen’s perkplanten m.m.v. het seniorenaccordeon-ensemble van muziekschool de  Meander. De Rozenbottels begonnen het concert. Het was een spannende aangelegenheid want er was van te voren niet geoefend. En of de ruiten er tegen zouden kunnen was ook nog de grote vraag. Maar niets van dat alles. Het geluid was prachtig. Nog mooier dan in een gewone zaal. Ook  het weer was perfect om in de kas een concert te geven: de temperatuur was aangenaam; de ruitverzekering was overbodig;  de akoestiek was geweldig.
Na het blok van de Rozenbottels was het de beurt aan  het accordeonensemble. Zij werden net als de Rozenbottels enthousiast neergezet tussen de schitterende gevulde terraspotten met volop rijkbloeiende planten erin.  Een plaatje om te zien.
Het was jammer dat het nog geen Moederdag is.
Het winkelend publiek was blij verrast  en vond het gezellig inkopen doen met een mooi muziekje op de achtergrond. De combinatie met het accordeon ensemble was perfect. Voor elk wat wils. Van Elvis Presley tot aan Wars.  Van alles werd er gespeeld. Voor  Jeanne Thoonen was het dubbel spannend; zij speelde een thuiswedstrijd tussen haar eigen bloemen én  is een van de artiesten die binnenkort meedoet aan ‘We Want You’ van muziekvereniging Juliana uit Haps waar zij  het nummer ‘Can’t help falling in love’ van Elvis Presley zal vertolken op accordeon. Ook zeker de moeite waard om te komen luisteren.
Kortom. Het kasconcert: voor herhaling vatbaar.

27 oktober 2012

Het was even stil rond de Rozenbottels maar op 27oktober was het weer zover.
De Rozenbottels organiseerden weer hun Kapellenfestival.
Na Heijen, Leunen en vorig jaar de ‘Limburgse avond op z’n Brabants’ met de kapellen uit Ell en Maasbree was het nu de beurt aan De Stevensländer uit Stevensbeek en de AAländer Musikanten uit Bakel.
Iedereen heeft kunnen genieten van de gezellige sfeer die er door eenieders inzet was. Allemaal bedankt.

Het was weer een super gezellige dansavond.

24 maart 2013

Wederom een  vrolijk en vooral gezellig Frühschoppen aan het eind van de winter en aan het begin van een hopelijk mooie en zonnige lente op 24 maart 2013.
‘De Rozenbottels’ bracht menigeen op deze dag in een ‘zonnige’ stemming met hun Tsjechische en Böhmische  muziek.
Dit alles natuurlijk weer onder het genot van de heerlijkheden van het dorp.  In samenwerking met de plaatselijke ondernemers  bakkerij de  Haas, tuincentrum Hendriks , Het Roozenhuys,  Hen’s Perkplanten,  Spar Roode,  timmerbebedrijf Thijssen, bakkerij D’n Bekker en  IJs en spijs  werd dit verzorgd door café-zalencentrum  ‘ De Posthoorn’.

2014
 
terugblik blaaskapellenfestival de rozenbottels!
 
Zaterdag 25 oktober j.l.: zéér grote drukte in zalencentrum De Posthoorn in Haps met op de agenda: Het Kapellenfestival van de Rozenbottels met als gastkapellen Fresia en De De Drie Donken Blaaskapel……………..en het was een geweldige avond!

Het is  natuurlijk leuk als wij schrijven hoe enorm druk, hoe enorm gezellig en hoe enorm mooi het was maar het is natuurlijk nog véél leuker om enkele recencies van facebook of website in de Schakel te zetten om hier iedereen deelgenoot van te maken. Iedereen ontzettend bedankt voor de komst en………………….. voor de "gemisten": volgend jaar is er weer een Kapellenfestival van de Rozenbottels! Het is zelfs zo dat de blaaskapellen momenteel in de  rij staan om bij ons te mogen optreden: wat een mooie muzikale luxe!
Fotos zijn te zien via www.derozenbottels.nl en Kees: bedankt voor de mooie fotos!

Enkele recencies binnengekomen via Facebook en onze mail:
Riet Welgraven uit Warnsveld (Achterhoek):  Voor de opening van de avond werd er 1 minuut stilte in acht genomen voor de onlangs overleden Piet Hendriks, muzikant. Aansluitend speelde de Rozenbottels de Pro Emilia polka als eer aan hem.
De presentator van de Rozenbottels weet zijn mannetje te staan. Leuke presentatie en wonder boven wonder had hij maar 1x een oproep nodig om de nieuwe dansvloer van de Posthoorn vol te krijgen. De dansers gaven gedurende de avond veelvuldig blijk van hun kunnen. Ook de muzikanten wisten hier veel waardering voor op te brengen, ik citeer hierbij even Antoon Brenders: "Het grootste compliment dat u een orkest kunt geven is, dat er gedanst wordt en dat doet u". Dit gaf de avond een echt Tsjechies / Boheems sfeertje. (jammer genoeg gaat mij dat dansen minder goed af, maar het is wel gezellig om er naar te kijken).
De top kapellen Fresia en de Drie Donken zijn inmiddels goed bekend bij ons, hoewel Fresia ons verraste met een versie van de Böhmische Traum in een tekst die wij nog niet kenden. Blaaskapel De Rozenbottels heeft ons niet teleurgesteld, ook zij kunnen aardig van zich "afblazen" met een gevarieerd repertoire.

Complimenten voor de opstelling van het podium en de aankleding daarvan. Om op een beperkte ruimte een meerkoppige kapel als dat van Fresia te herbergen lukt niet iedereen. Dank zij de hoekopstelling van enkele podia is het hen toch gelukt. En als er een spiegeltje aan de wand hangt, dan levert dat een leuk kijkje richting dirigent op! (Simon Meurs van Fresia). Voor de opening van de avond werd er 1 minuut stilte in acht genomen voor de onlangs overleden Piet Hendriks, muzikant. Aansluitend speelde de Rozenbottels de Pro Emilia polka als eer aan hem.
De presentator van de Rozenbottels weet zijn mannetje te staan. Leuke presentator en wonder boven wonder had hij maar 1x een oproep nodig om de nieuwe dansvloer van de Posthoorn vol te krijgen. De dansers gaven gedurende de avond veelvuldig blijk van hun kunnen. Ook de muzikanten wisten hier veel waardering voor op te brengen, ik citeer hierbij even Antoon Brenders: "Het grootste compliment dat u een orkest kunt geven is, dat er gedanst wordt en dat doet u". Dit gaf de avond een echt Tsjechies / Boheems sfeertje. (jammer genoeg gaat mij dat dansen minder goed af, maar het is wel gezellig om er naar te kijken). De top kapellen Fresia en de Drie Donken zijn inmiddels goed bekend bij ons, hoewel Fresia ons verraste met een versie van de Böhmische Traum in een tekst die wij nog niet kenden. Blaaskapel De Rozenbottels heeft ons niet teleurgesteld, ook zij kunnen aardig van zich "afblazen" met een mooi gevarieerd repertoire.
Mark en Anja: het was een fantastische avond. Jullie spelen erg goed. Prachtige muziek, goede kapel met uitstraling. 2 klarinettisten deden het geweldig,elkaar aan kijken enz. Een klein clubje wat onderling gezellig heeft, dat stralen jullie uit. Wij hebben genoten van jullie.  Groetjes van mij en misschien tot een andere keer.
Sraar Janssen: Blerick :Beste Muziekvrienden, Zou het mogelijk zijn om eens aan jullie festival te kunnen deelnemen. Ik had van enkele muzikanten van de Drie Donken en Fresia vernomen dat jullie zo'n prachtig festival organiseren. Voor meer info over onze blaaskapel vinden jullie onder www.muzicanka.nl hier staat ook een promotie vodeo van onze blaaskapel. Met muzikale groet, Sjraar Janssen, Blaaskapel Muzicanka.
Theo van Hamont (Boxtel):Voorbije zaterdag was ik als muzikant bij jullie sfeervolle festival. Wij hebben erg genoten van de optredens van de orkesten, de totale sfeer en het enthousiaste publiek. Na afloop spraken wij elkaar kort voor de adresgegevens. De reden hiervan is dat ik jullie een aanbeveling wil doen om volgend jaar Blaaskapel Brabant uit te nodigen voor de volgende uitgave van het festival. Mijn beleving is dat Blaaskapel Brabant uitstekend past in de opzet van het evenement. Ons repertoire en het optreden sluiten perfect aan bij de sfeer die jullie publiek enthousiast maakt.


Oktober 2015
Veel muziek, veel gezelligheid en héél véél publiek:
Het Kapellenfestival 2015 van de Rozenbottels!
Het Kapellenfestival, editie 2015, kan de geschiedenisboeken in...........maar: Wat was het een TOP AVOND!!
Wij bedanken u als één van de vele bezoekers (het was van voor naar achter en van achter naar hartstikke vol in de Posthoorn!!!) voor uw  gezellige aanwezigheid en bovenal dank aan de Wiellander Muzikanten uit Elshout en Muzicanka uit Hout-Blerick voor hun formidabele optredens: grote Klasse! Beide muziekkapellen hebben ook ontzettend genoten van de Hapse gezelligheid, gastvrijheid en het Hapse danstalent: ze vonden het geweldig!
Volgend jaar is er natuurlijk opnieuw een Kapellenfestival en deze datum mag iedereen alvast noteren: 15 oktober 2016 met opnieuw 2 hele leuke gastkapellen!
De fotos van ons Kapellenfestival zijn te bekijken op onze website lt www.derozenbottels.nl en op onze facebookpagina www.facebook.com/derozenbottels. (fotos: Sandra Hermens)

2016

Frühschoppen 13 maart 2016

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd Frühschoppen. Waar heerlijke Hapse hapjes werden rondgedeeld, door onze eigen familieleden Maike, Marjo, Wim en Paul. Er werd volop genoten van onze muziek aan tafel, maar ook op de dansvloer.
En voor het publiek hadden we nog een verrassing namelijk Tiny op de Alphorn.
En we mogen wederom iemand welkom heten, deze keer is het geen oud lid , maar een oud prins. Hij is nog niet zo lang geleden begonnen bij MV Juliana en heeft veel plezier in het blazen op de schuiftrombone en nu komt hij ons team versterken.


Hartelijk welkom Coen Hermens!
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu